Syarat Penggunaan

Syarat|Syarat Penggunaan

Terima kasih kerana menggunakan produk dan perkhidmatan kami ("Perkhidmatan"). Perkhidmatan disediakan oleh Sharecare, Inc. ("Sharecare").

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima syarat ini. Sila baca dengan teliti.

Terma khas yang berkaitan dengan alat pembantu vaksin kami boleh didapati di sini.

Penafian Perubatan

Sharecare telah mewujudkan dan menyusun kandungan di laman webnya untuk maklumat dan kegunaan anda. Maklumat ini tidak bertujuan untuk menggantikan atau mengubah suai nasihat perubatan doktor atau penyedia penjagaan kesihatan anda. Sila rujuk penyedia penjagaan kesihatan anda untuk mendapatkan nasihat tentang keadaan perubatan tertentu. Sila ingat bahawa maklumat dan kandungan, sekiranya tiada lawatan dengan profesional penjagaan kesihatan, perlu dianggap sebagai perkhidmatan maklumat/pendidikan sahaja dan tidak direka untuk menggantikan pertimbangan bebas doktor tentang kesesuaian risiko prosedur atau keadaan untuk pesakit tertentu.

Penafian Teleperubatan

Sesetengah pengguna yang mengakses perkhidmatan kami boleh memilih untuk disambungkan kepada perundingan teleperubatan / telekesihatan ("Lawatan Maya") dengan kontraktor pihak ketiga. TERDAPAT BATASAN BAGI LAWATAN MAYA BERKAITAN DENGAN PENILAIAN SECARA INDIVIDU. Anda bersetuju bahawa Sharecare tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang perkhidmatan kontraktor pihak ketiga Sharecare atau penyedia perubatan kontraktor tersebut, yang tidak menyediakan perkhidmatan bagi pihak Sharecare, berkaitan dengan Lawatan Maya. Jika anda atau penyedia merasakan pada bila-bila masa Lawatan Maya tidak mencukupi untuk penilaian anda, salah seorang daripada anda boleh meminta untuk menghentikan perundingan dan kakitangan perubatan akan membantu anda mendapatkan perundingan perubatan secara peribadi. Jika pada bila-bila masa anda mempunyai pertanyaan tentang risiko, manfaat atau batasan Lawatan Maya ini, anda boleh meminta penjelasan tambahan daripada penyedia.

Sharecare tidak menyimpan sebarang maklumat klinikal yang timbul daripada Lawatan Maya anda melainkan anda dan/atau pelan kesihatan atau penyedia anda telah membenarkan kami menerima dan menyimpan maklumat tersebut. Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan kontraktor pihak ketiga kami tentang negeri di mana anda berada pada masa Lawatan Maya anda.

DENGAN MENERUSKAN LAWATAN MAYA, ANDA BERSETUJU UNTUK MENGECEPIKAN MANA-MANA ​​KEPERLUAN PERSETUJUAN TERMAKLUM YANG BERKENAAN ATAU, SEJAUH PENGECUALIAN TERSEBUT DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, BAHAWA PILIHAN RAYA ANDA UNTUK MENERUSKAN PERKHIDMATAN MERUPAKAN PERSETUJUAN TERMAKLUM.

Penafian Kandungan

Semua kandungan yang disiarkan di laman web ini adalah tanggungjawab pihak yang menyiarkan kandungan tersebut. Penyertaan di laman ini oleh pihak tidak bermaksud pengendorsan kandungan, produk atau perkhidmatan mana-mana pihak lain. Semua tanda dagangan, jenama dan kandungan di laman ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

Laman Sharecare ini mengandungi kandungan daripada sumber yang boleh dipercayai yang mewakili sudut pandangan yang berbeza. Sharecare mungkin memaparkan kandungan tertentu kepada pengguna berdasarkan lokasi geografi pengguna. Penyumbang tertentu di laman Sharecare membayar wang atau memberikan nilai lain kepada Sharecare sebagai pertukaran untuk penempatan dan/atau pemesejan tambahan dalam laman Sharecare. Selain itu, penyumbang tertentu juga merupakan pelabur dalam Sharecare. Jika mana-mana peserta dalam program atau perkhidmatan Sharecare meminta senarai pengiklan atau perhubungan di mana Sharecare mempunyai pengaturan kewangan dengan penyedia produk atau perkhidmatan yang ditunjukkan di laman ini, peserta boleh meminta maklumat tersebut dengan menghubungi kami di compliance@sharecare.com

Maklumat produk yang disediakan di laman ini hanya bertujuan untuk penduduk Amerika Syarikat. Produk yang dikenal pasti di laman ini mungkin mempunyai keperluan pelabelan dan pendedahan produk yang berbeza di negara yang berbeza.

Menggunakan Perkhidmatan Kami

Anda perlu mematuhi sebarang dasar yang disediakan untuk anda dalam Perkhidmatan.

Jangan menyalahgunakan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, jangan campur tangan Perkhidmatan kami atau cuba mengaksesnya menggunakan kaedah selain antara muka dan arahan yang kami sediakan. Anda boleh menggunakan Perkhidmatan kami hanya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, termasuk undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport semula yang berkenaan. Kami mungkin menggantung atau berhenti menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda jika anda tidak mematuhi terma atau dasar kami atau jika kami menyiasat salah laku yang disyaki.

Menggunakan Perkhidmatan kami tidak memberi anda pemilikan sebarang hak harta intelek dalam Perkhidmatan kami atau kandungan yang anda akses. Anda tidak boleh menggunakan kandungan daripada Perkhidmatan kami melainkan anda mendapat keizinan daripada pemiliknya atau dibenarkan oleh undang-undang. Syarat ini tidak memberi anda hak untuk menggunakan sebarang penjenamaan atau logo yang digunakan dalam Perkhidmatan kami. Jangan alih keluar, kaburkan atau ubah sebarang notis undang-undang yang dipaparkan dalam atau bersama Perkhidmatan kami.

Perkhidmatan kami memaparkan beberapa kandungan yang bukan daripada Sharecare. Kandungan ini adalah tanggungjawab tunggal entiti yang menyediakannya. Kami mungkin menyemak kandungan untuk menentukan sama ada   menyalahi undang-undang atau melanggar dasar kami, dan kami mungkin mengalih keluar atau enggan memaparkan kandungan yang kami percaya secara munasabah melanggar dasar atau undang-undang kami.


 Akan tetapi itu tidak semestinya bermakna kami menyemak kandungan, oleh hal yang demikian tolong jangan menganggap bahawa kami melakukannya.

Sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, kami mungkin menghantar pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan maklumat lain kepada anda. Anda boleh menarik diri daripada beberapa komunikasi tersebut.

Sesetengah Perkhidmatan kami tersedia pada peranti mudah alih. Jangan gunakan Perkhidmatan sedemikian dengan cara yang mengalih perhatian anda dan menghalang anda daripada mematuhi undang-undang lalu lintas atau keselamatan.

Akaun Sharecare anda

Anda mungkin memerlukan Akaun Sharecare untuk menggunakan beberapa Perkhidmatan kami. Anda boleh membuat Akaun Sharecare anda sendiri.

Untuk melindungi Akaun Sharecare anda, rahsiakan kata laluan anda. Anda bertanggungjawab untuk aktiviti yang berlaku pada atau melalui Akaun Sharecare anda. Cuba untuk tidak menggunakan semula kata laluan Akaun Sharecare anda pada aplikasi pihak ketiga. Jika anda mengetahui sebarang penggunaan kata laluan atau Akaun Sharecare anda yang tidak dibenarkan, hubungi kami.

Privasi

Bagi Dasar Privasi Sharecare akan menerangkan cara kami mengendalikan data peribadi anda dan melindungi privasi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa Sharecare boleh menggunakan data tersebut mengikut Dasar Privasi kami.

Hak dan Tanggungjawab

Anda mempunyai hak untuk:

 • Terima maklumat yang boleh difahami.
 • Terima maklumat tentang Sharecare, termasuk: perkhidmatan yang disediakan bagi pihak pelan kesihatan anda, majikan atau penaja pelan; Rakan sekerja Sharecare dan kelayakan rakan sekerja; dan hubungan kontrak.
 • Tolak penyertaan, batalkan persetujuan atau batalkan pendaftaran daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sharecare.
 • Dilayan dengan sopan dan hormat oleh rakan sekerja Sharecare.
 • Sampaikan aduan kepada Sharecare dan terima arahan tentang cara menggunakan proses aduan atau rayuan yang merangkumi piawaian ketepatan masa Sharecare untuk bertindak balas dan menyelesaikan aduan dan isu kualiti.
 • Mempunyai maklumat tentang Sharecare (termasuk program dan perkhidmatan yang disediakan bagi pihak organisasi pelanggan), kakitangannya dan kelayakan kakitangannya dan sebarang hubungan kontrak.
 • Ketahui kakitangan yang bertanggungjawab mengurus perkhidmatan mereka dan daripada siapa untuk meminta perubahan.
 • Disokong oleh Sharecare untuk membuat keputusan penjagaan kesihatan secara interaktif dengan pengamal mereka.
 • Dimaklumkan tentang semua pilihan rawatan yang disertakan atau disebut dalam garis panduan klinikal, walaupun rawatan tidak dilindungi, dan untuk membincangkan pilihan dengan pengamal yang merawat.
 • Mempunyai data peribadi dan maklumat perubatan yang dirahsiakan; mengetahui entiti apa-apa yang mempunyai akses kepada maklumat mereka; mengetahui prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan keselamatan, privasi dan kerahsiaan.

Anda dijangka:

 • Sertai program ini dan ikuti nasihat penjagaan yang ditawarkan oleh Sharecare.
 • Sediakan Sharecare dengan maklumat yang diperlukan untuk menjalankan perkhidmatannya.
 • Maklumkan Sharecare dan pengamal yang merawat jika seseorang individu membatalkan persetujuan atau menarik diri daripada program.
 • Serahkan sebarang borang yang diperlukan untuk menyertai program, setakat yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Berikan maklumat klinikal atau keadaan kesihatan yang tepat.
 • Bekalkan maklumat hubungan yang tepat dan maklumkan Sharecare tentang perubahan dalam maklumat ini.
 • Nasihatkan penyedia rawatan peserta tentang penyertaan mereka dalam program Sharecare.

Mengiklankan

Kami dan penyedia perkhidmatan kami mungkin menggunakan maklumat tentang interaksi anda dengan Perkhidmatan kami untuk meramalkan minat anda dan memilih iklan yang anda lihat di dalam dan di luar Laman kami. Ini dikenali sebagai pengiklanan berasaskan minat. Dalam menyediakan iklan berasaskan minat, kami mengikuti Prinsip Kawal Selia Sendiri untuk Pengiklanan Gelagat Dalam Talian dibangunkan oleh Perikatan Pengiklanan Digital ("DAA"). Sharecare tidak mengiklankan, memasarkan atau mempromosikan produk atau perkhidmatan kepada pesakit, peserta atau pengamal yang menerima perkhidmatan sebagai sebahagian daripada Program Sharecare Enterprise, bermakna anda menerima perkhidmatan Sharecare melalui penyertaan anda dengan majikan atau pelan kesihatan anda. Sekiranya penaja pelan kesihatan, majikan atau pelan kesihatan anda, yang melaluinya anda menerima perkhidmatan, mengarahkan kami untuk menyediakan kandungan pengiklanan di laman ini, Sharecare akan terlebih dahulu mendapatkan keizinan sah anda dengan mematuhi undang-undang privasi data yang berkenaan.

Klik pada ikon ADCHOICES pada bahagian bawah setiap halaman laman web Sharecare untuk menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat daripada Sharecare.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengiklanan berasaskan minat dan cara anda boleh menarik diri, kunjungi:

Pilihan keluar mudah alih:

DAA menawarkan alat pilihan yang berasingan untuk pengumpulan data merentas aplikasi pada peranti mudah alih untuk pengiklanan berasaskan minat dan kegunaan lain yang berkenaan. Untuk melaksanakan pilihan bagi syarikat yang mengambil bahagian dalam alat pilihan ini, anda boleh memasang aplikasi AppChoices DAA (kunjungi http://www.aboutads.info/appchoices). Banyak peranti mudah alih juga menawarkan pilihan keluar mereka sendiri untuk pengiklanan berasaskan minat. Sila rujuk tetapan dan arahan peranti anda untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Kandungan Anda dalam Perkhidmatan kami

Sesetengah Perkhidmatan kami membenarkan anda memuat naik, menyerahkan, menyimpan, menghantar atau menerima kandungan. Anda mengekalkan pemilikan mana-mana hak harta intelek yang anda pegang dalam kandungan tersebut. Pendek kata, apa-apa yang menjadi milik anda tetap milik anda.

Apabila anda memuat naik, menyerahkan, menyimpan, menghantar atau menerima kandungan kepada atau melalui Perkhidmatan kami, anda memberi Sharecare (dan mereka yang bekerjasama dengan kami) lesen seluruh dunia untuk menggunakan, mengehos, menyimpan, menghasilkan semula, mengubah suai, mewujudkan karya terbitan (seperti yang terhasil. daripada terjemahan, penyesuaian atau perubahan lain yang kami buat supaya kandungan anda berfungsi dengan lebih baik dengan Perkhidmatan kami), berkomunikasi, menerbitkan, melaksanakan secara terbuka, memaparkan dan mengedarkan kandungan tersebut secara terbuka. Hak yang anda berikan dalam lesen ini adalah untuk tujuan terhad untuk mengendalikan, mempromosi dan menambah baik Perkhidmatan kami dan untuk membangunkan yang baharu. Lesen ini berterusan walaupun anda berhenti menggunakan Perkhidmatan kami. Sesetengah Perkhidmatan mungkin menawarkan anda cara mengakses dan mengalih keluar kandungan yang telah disediakan kepada Perkhidmatan tersebut. Selain itu, dalam sesetengah Perkhidmatan kami, terdapat terma atau tetapan yang menyempitkan skop penggunaan kandungan kami yang diserahkan dalam Perkhidmatan tersebut. Pastikan anda mempunyai hak yang diperlukan untuk memberikan kami lesen ini untuk sebarang kandungan yang anda serahkan kepada Perkhidmatan kami.

Sistem automatik kami menganalisis kandungan anda untuk memberikan anda ciri produk yang berkaitan secara peribadi. Analisis ini berlaku semasa kandungan dihantar, diterima dan apabila   disimpan.

Jika anda mempunyai Akaun Sharecare, kami mungkin memaparkan nama Profil anda, foto Profil dan tindakan yang anda lakukan pada Sharecare atau pada aplikasi pihak ketiga yang disambungkan ke Akaun Sharecare anda dalam Perkhidmatan kami, termasuk paparan dalam iklan dan konteks komersial lain. Jika anda mempunyai Akaun Sharecare sebagai sebahagian daripada Program Perusahaan, kami mungkin memaparkan nama Profil anda, foto Profil dan tindakan yang anda ambil pada Sharecare atau pada aplikasi pihak ketiga yang disambungkan kepada Program Perusahaan anda berkaitan dengan cabaran individu dan kumpulan yang anda pilih untuk menyertai.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Sharecare menggunakan dan menyimpan kandungan dalam dasar privasi atau syarat tambahan untuk Perkhidmatan tertentu. Jika anda menyerahkan maklum balas atau cadangan tentang Perkhidmatan kami, kami mungkin menggunakan maklum balas atau cadangan anda tanpa kewajipan kepada anda.

Tentang Perisian dalam Perkhidmatan kami

Apabila Perkhidmatan memerlukan atau menyertakan perisian yang boleh dimuat turun, perisian ini mungkin mengemaskinikan secara automatik pada peranti anda sebaik sahaja versi atau ciri baharu tersedia. Sesetengah Perkhidmatan mungkin membenarkan anda melaraskan tetapan kemas kini automatik anda.

Sharecare memberi anda lesen peribadi, seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh diserah hak dan bukan eksklusif untuk menggunakan perisian yang diberikan kepada anda oleh Sharecare sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Lesen ini adalah untuk tujuan tunggal membolehkan anda menggunakan dan menikmati manfaat Perkhidmatan seperti yang disediakan oleh Sharecare, mengikut cara yang dibenarkan oleh syarat ini. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, mengedar, menjual atau memajak mana-mana bahagian Perkhidmatan kami atau perisian yang disertakan, dan anda juga tidak boleh membuat kejuruteraan terbalik atau cuba mengekstrak kod sumber perisian tersebut, melainkan undang-undang melarang sekatan tersebut atau anda mendapat keizinan bertulis kami.

Perisian sumber terbuka adalah penting bagi kami. Sesetengah perisian yang digunakan dalam Perkhidmatan kami mungkin ditawarkan di bawah lesen sumber terbuka yang akan kami sediakan untuk anda. Mungkin terdapat peruntukan dalam lesen sumber terbuka yang secara nyata mengatasi beberapa syarat ini.

Mengubah suai dan Menamatkan Perkhidmatan kami

Kami sentiasa mengubah dan menambah baik Perkhidmatan kami. Kami mungkin menambah atau mengalih keluar fungsi atau ciri, dan kami mungkin menggantung atau menghentikan Perkhidmatan sama sekali.

Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa, walaupun kami akan kesal melihat anda pergi. Sharecare juga mungkin berhenti menyediakan Perkhidmatan kepada anda atau menambah atau membuat had baharu kepada Perkhidmatan kami pada bila-bila masa.

Kami percaya bahawa anda memiliki data anda dan mengekalkan akses anda kepada data tersebut adalah penting. Jika kami menghentikan Perkhidmatan, jika boleh, kami akan memberi anda notis awal yang munasabah dan peluang untuk mendapatkan maklumat daripada Perkhidmatan tersebut.

Waranti dan Penafian Kami

Kami menyediakan Perkhidmatan kami menggunakan tahap kemahiran dan penjagaan yang munasabah secara komersial dan kami berharap anda akan seronok menggunakannya. Namun, ada perkara tertentu yang kami tidak janjikan tentang Perkhidmatan kami.

SELAIN DARIPADA YANG DITETAPKAN DENGAN NYATA DALAM SYARAT INI ATAU SYARAT TAMBAHAN, SHARECARE ATAU PEMBEKAL ATAU PENGEDARNYA TIDAK MEMBUAT SEBARANG JANJI TERTENTU BERKENAAN PERKHIDMATAN. CONTOHNYA, KAMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG KOMITMEN BERKENAAN KANDUNGAN DALAM PERKHIDMATAN, FUNGSI KHUSUS PERKHIDMATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN, KESEDIAAN ATAU KEMAMPUAN MEREKA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN ANDA. KAMI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN "SEBAGAIMANA ADANYA."

BEBERAPA BIDANG KUASA MENYEDIAKAN WARANTI TERTENTU, SEPERTI WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENGECUALIKAN SEMUA WARANTI.

Liabiliti untuk Perkhidmatan kami

APABILA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PEMBEKAL DAN PENGEDAR SHARECARE DAN SHARECARE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, HASIL ATAU DATA, KERUGIAN KEWANGAN ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, AKIBAT, TELADAN ATAU KEROSAKAN PUNITIF.

SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JUMLAH LIABILITI PENJAGAAN SAHAM, DAN PEMBEKAL DAN PENGEDARNYA, BAGI SEBARANG TUNTUTAN DI BAWAH TERMA INI, TERMASUK UNTUK MANA-MANA ​​WARANTI TERSIRAT, TERHAD KEPADA JUMLAH YANG ANDA BAYAR KEPADA KAMI UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI (ATAU, JIKA MEMILIH UNTUK MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN ANDA SEMULA).

DALAM SEMUA KES, SHARECARE, DAN PEMBEKAL DAN PENGEDARNYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG TIDAK DAPAT DIRAMALKAN SECARA MUNASABAH.

Penggunaan Perkhidmatan kami untuk perniagaan

Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami bagi pihak perniagaan, perniagaan itu menerima syarat ini, kecuali yang mungkin diubah suai atau digantikan oleh perjanjian lain, jika berkenaan. Kecuali setakat perjanjian lain terpakai, perniagaan tersebut tidak akan memudaratkan dan menanggung rugi Sharecare dan sekutu, pegawai, ejen dan pekerjanya daripada sebarang tuntutan, saman atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau pelanggaran syarat ini, termasuk sebarang liabiliti atau perbelanjaan yang timbul daripada tuntutan, kerugian, ganti rugi, guaman, penghakiman, kos litigasi dan bayaran peguam.

Perlindungan Hak Cipta, Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Kami bertindak balas terhadap notis dakwaan pelanggaran hak cipta dan menamatkan akaun pelanggar berulang mengikut proses yang ditetapkan di A.S. Akta Hak Cipta Milenium Digital. Jika anda percaya mana-mana kandungan di laman kami melanggar hak cipta anda, sila hantar pemberitahuan pelanggaran hak cipta kepada Sharecare mengikut terma di bawah.

Untuk berkesan, pemberitahuan mestilah komunikasi bertulis mestilah:

 1. Sertakan tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta eksklusif yang didakwa dilanggar;
 2. Kenal pasti karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar, atau, jika berbilang karya berhak cipta di laman dalam talian tunggal dilindungi oleh satu pemberitahuan, senarai wakil karya sedemikian di laman tersebut;
 3. Kenal pasti bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dialih keluar atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan kami mencari bahan tersebut. Menyediakan URL dalam kandungan e-mel ialah cara terbaik untuk membantu kami mencari kandungan dengan cepat;
 4. Sertakan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan kami menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon dan, jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi;
 5. Sertakan penyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan dalam cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang; dan
 6. Sertakan pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan, di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
 7. Dihantar kepada:

  Sharecare, Inc.

Attn: Legal

255 E Paces Ferry Rd. NE

Suite 700

Atlanta, GA 30305-2233

Untuk mempercepatkan keupayaan kami memproses permintaan anda, notis bertulis tersebut hendaklah dihantar melalui e-mel di legal@sharecare.com.

Sila ambil perhatian juga bahawa maklumat yang diberikan dalam notis undang-undang ini boleh dimajukan kepada orang yang memberikan kandungan yang didakwa melanggar.

Kami mungkin memberi notis kepada pengguna kami melalui notis am di mana-mana laman web kami, mel elektronik ke alamat e-mel pengguna dalam rekod kami, atau komunikasi bertulis yang dihantar melalui mel kelas pertama ke alamat fizikal pengguna dalam rekod kami. Jika anda menerima notis sedemikian, anda boleh memberikan pemberitahuan balas secara bertulis kepada ejen yang ditetapkan yang merangkumi maklumat di bawah.

Untuk berkesan, pemberitahuan balas mestilah komunikasi bertulis yang merangkumi perkara berikut:

 1. Tandatangan fizikal atau elektronik anda;
 2. Pengenalpastian bahan yang telah dialih keluar atau akses yang telah dilumpuhkan, dan lokasi di mana bahan itu dipaparkan sebelum   dialih keluar atau akses kepadanya telah dilumpuhkan;
 3. Penyataan daripada anda, di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda mempunyai kepercayaan jujur ​​bahawa bahan itu telah dialih keluar atau dilumpuhkan akibat daripada kesilapan atau salah mengenal pasti bahan yang akan dialih keluar atau dilumpuhkan; dan
 4. Nama, alamat fizikal dan nombor telefon anda, dan pernyataan bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan untuk daerah kehakiman di mana alamat fizikal anda berada, atau jika alamat fizikal anda berada di luar Amerika Syarikat, untuk mana-mana kehakiman. daerah di mana kami mungkin ditemui, dan bahawa anda akan menerima penyampaian proses daripada orang yang memberikan pemberitahuan tentang bahan yang didakwa melanggar atau ejen orang tersebut.

Tentang Syarat ini

Syarat Penggunaan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jika kami menukar Syarat Penggunaan ini, kami akan menyiarkan sebarang perubahan yang berkenaan pada halaman ini dan, jika perubahan itu penting, kami akan memberikan notis yang lebih ketara dengan menghantar e-mel kepada anda dan/atau menyiarkan notis dalam Perkhidmatan. Sharecare berhak untuk mengubah suai Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa, oleh hal yang demikian sila semak dengan kerap.

Kami mungkin mengubah suai terma ini atau mana-mana syarat tambahan yang dikenakan pada Perkhidmatan untuk, sebagai contoh, mencerminkan perubahan kepada undang-undang atau perubahan pada Perkhidmatan kami. Kami akan menyiarkan notis syarat tambahan yang diubah suai dalam Perkhidmatan yang berkenaan. Perubahan tidak akan digunakan secara retroaktif dan akan berkuat kuasa selewat-lewatnya empat belas hari selepas   disiarkan. Walau bagaimanapun, perubahan yang menangani fungsi baharu untuk Perkhidmatan atau perubahan yang dibuat atas sebab undang-undang akan berkuat kuasa serta-merta. Jika anda tidak bersetuju dengan terma yang diubah suai untuk Perkhidmatan, anda harus menghentikan penggunaan Perkhidmatan tersebut.

Jika terdapat percanggahan antara syarat ini dengan syarat tambahan, syarat tambahan akan mengawal konflik tersebut.

Syarat ini mengawal hubungan antara Sharecare dengan anda. Mereka tidak mewujudkan sebarang hak benefisiari pihak ketiga.

Jika anda tidak mematuhi syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan serta-merta, ini tidak bermakna kami melepaskan sebarang hak yang mungkin kami miliki (seperti mengambil tindakan pada masa hadapan).

Jika ternyata bahawa istilah tertentu tidak boleh dikuatkuasakan, ini tidak akan menjejaskan mana-mana syarat lain.

Undang-undang Georgia, AS, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undang Georgia, akan digunakan untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma atau Perkhidmatan ini.

Menyelesaikan Pertikaian

Anda dan Sharecare bersetuju bahawa sebarang prosiding kehakiman akan dibawa ke mahkamah persekutuan atau negeri dengan bidang kuasa ke atas Atlanta, Georgia, AS. Kedua-dua anda dan Sharecare bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa peribadi di sana.

Hubungi Kami

Untuk maklumat tentang cara menghubungi Sharecare, sila lawati laman nombor hubungan kami. Terakhir diubah suai: 5 Februari 2021.