Privacybeleid

Voorwaarden|Privacybeleid

Privacybeleid van Sharecare

Sharecare biedt online en mobiel traditionele gezondheids-, wellness- en andere diensten die zijn ontworpen opdat u al uw gezondheidsinformatie op één plek kunt beheren. Het digitale platform en de diensten van Sharecare kunnen u worden aangeboden via uw werkgever, zorgverzekeraar of andere sponsor van uw deelname, altijd op vrijwillige basis. Sharecare is gevestigd in de VS en opgericht conform de wetten van de staat Delaware. Het hoofdkantoor bevindt zich op 255 East Paces Ferry Road NE, Suite 700, Atlanta, Georgia, 30305.

Sharecare waardeert uw vertrouwen en de veiligheid van uw informatie is voor ons van het grootst mogelijke belang. Sharecare zorgt voor uw privacy. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie Sharecare en aan zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Sharecare’ of ‘Wij/we’) verzamelen, hoe informatie wordt verzameld, hoe wij die informatie gebruiken, welke informatie we delen met wie en hoe Sharecare uw informatie beschermt wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten (‘Diensten’), met inbegrip van:

 • Welke informatie Sharecare en diens gelieerde ondernemingen verzamelen;
 • Hoe we die informatie verzamelen;
 • Hoe we de informatie gebruiken;
 • Rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens;
 • Met wie we de informatie kunnen delen;
 • Privacyrechten, keuzes en beëindiging van accounts;
 • Bewaartermijnen en bescherming van uw gegevens;
 • Privacy van kinderen;
 • Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is;
 • Naleving van en samenwerking met regelgevende instanties;
 • Californische privacyrechten;
 • Rechten in andere rechtsgebieden, zoals de Europese Economische Ruimte (‘EER’);
 • Updates van het privacybeleid; en
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Ga naar onze Voorwaarden-pagina voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten.

Informatie die we verzamelen

De informatie die Sharecare verzamelt is zeer variabel, afhankelijk van het type Diensten waarvan u gebruikmaakt en de manier waarop u toegang tot de Diensten verkrijgt. Afhankelijk van die factoren kan Sharecare de volgende informatie over u verzamelen:

Persoonsgegevens. Dat is informatie waarmee u direct of indirect zou kunnen worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of andere u identificerende informatie.

Beschermde gezondheidsinformatie (‘PHI’). PHI omvat uw persoonsgegevens, die worden beschermd conform de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (‘HIPAA’). HIPAA en andere wetten regelen nauwgezet hoe Sharecare uw PHI mag behandelen, beschermen en delen. Sharecare kan u bepaalde diensten aanbieden op basis van uw relatie met werkgevers, zorgverleners, verzekeringsmaatschappijen of andere entiteiten (in alle geval een ‘Bedrijfsorganisatie’) die belang hebben bij uw gezondheid (‘Bedrijfsprogramma's’). Als dergelijke Bedrijfsorganisaties gedekte entiteiten zijn, zoals gedefinieerd door HIPAA, moet Sharecare voldoen aan HIPAA in verband met het betreffende Bedrijfsprogramma.

Overige informatie. Overige informatie is informatie die u op zichzelf niet individueel identificeert, zoals het browsertype, besturingssysteem, technische gegevens en gebruik. Wij kunnen verschillende soorten Overige informatie aan elkaar koppelen of Overige informatie koppelen aan persoonsgegevens.

Hoe we informatie verzamelen

We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die u aan ons verstrekt bij de registratie. Voor veel van onze diensten moet u zich aanmelden voor een Sharecare-account. Als u dat doet, vragen we om persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon- of creditcardnummer. Als u optimaal wilt profiteren van de functies voor delen die wij aanbieden, kunnen wij u ook vragen een openbaar zichtbaar Sharecare-profiel aan te maken, met eventueel uw naam en foto.
 • Informatie van uw werkgever of zorgverzekeraar. Wanneer u voor deelname aan een Bedrijfsprogramma in aanmerking komt, kan een Bedrijfsorganisatie ons voorzien van PHI zoals onder andere uw naam, geboortedatum, geslacht, postadres, gegevens over zorgkostendekking en identificatienummer van de zorgverzekering. We gebruiken die informatie om diensten aan u te verlenen namens uw zorgverzekeraar of werkgever, in onze hoedanigheid van zakenpartner conform HIPAA.
 • Informatie die aan ons is verstrekt door uw zorgverlener of door een laboratorium in de hoedanigheid van derden. Wanneer u deelneemt aan een Bedrijfsprogramma en in gesprek gaat met een belangenbehartiger of deelneemt aan een gezondheidsscreening, kunnen wij met uw toestemming informatie ontvangen van uw zorgverlener of extern laboratorium, zoals uw gezondheidsdossiers, biometrische gegevens en gegevens en resultaten van bloedonderzoeken.
 • Informatie uit andere bronnen. We kunnen informatie over u verkrijgen via gelieerde ondernemingen, partners en andere derden. Die informatie kan worden gebruikt om Diensten aan u te leveren en om analyses over u te maken in vergelijking met mensen die demografisch gezien op u gelijken. We kunnen de informatie die we van derden verkrijgen combineren met informatie die we over u hebben verzameld.
 • Informatie die we krijgen door uw gebruik van diensten. We kunnen informatie verzamelen over de Diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Die informatie omvat:
  • Informatie die u verstrekt. We kunnen informatie verzamelen die u verstrekt bij gebruik van onze Diensten.
  • Informatie over computer, tablet of mobiele telefoon. We kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals uw hardwaremodel, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, apparaatsensoren en mobiele netwerkinformatie, waaronder het telefoonnummer. Sharecare kan uw apparaat-ID's of telefoonnummer koppelen aan uw Sharecare-account. We houden ons aan de gebruiks-/licentiebeperkingen en vereisten die van toepassing zijn op het toestel waar de informatie vandaan komt.
  • Informatie van wearables: Wanneer u uw draagbare fitnesstracker, hartslagmeter, stappenteller of andere draagbare technologie (‘Wearable’) aansluit op de Diensten, kunnen we informatie verzamelen over uw stappen, fitnessactiviteiten, trainingsfrequentie, slaap en informatie over voeding, zoals calorie-inname, voedingsstatistieken, bloeddruk en andere biometrische gegevens. U kunt die integratie uitschakelen via uw toestel.
  • Log-informatie. Wanneer u onze diensten gebruikt of door Sharecare geleverde content bekijkt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan in serverlogbestanden. Dat kan het volgende inhouden:
   • details over hoe u onze service hebt gebruikt;
   • Internet-protocoladres;
   • informatie over gebeurtenissen met het toestel zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen; browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en doorverwijzings-URL; en
   • cookies die uw browser of uw Sharecare-account kunnen identificeren.
  • Locatie-informatie. Het overgrote deel van de Sharecare-diensten is niet afhankelijk van uw locatie; sommige diensten zijn echter locatieafhankelijk. Wanneer u een Sharecare-dienst gebruikt die geschikt is voor locatie, kunnen wij informatie over uw daadwerkelijke locatie verzamelen en verwerken, zoals gps-signalen die door een mobiel apparaat worden verzonden. We kunnen ook verschillende technologieën gebruiken om de locatie te bepalen, zoals sensorgegevens van uw apparaat die bijvoorbeeld informatie kunnen geven over wifi-toegangspunten en zendmasten in de buurt.
  • Unieke aanvraagnummers. Bepaalde Diensten hebben een uniek aanvraagnummer. Dat nummer en die informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de applicatie) kunnen naar Sharecare worden verzonden wanneer u die service installeert of verwijdert of wanneer die service periodiek contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld voor automatische updates.
  • Lokale opslag. Wij kunnen informatie (inclusief persoonsgegevens) lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan met behulp van mechanismen zoals browser-webopslag (inclusief HTML 5) en applicatiegegevenscaches.
  • Cookies en anonieme identificatiegegevens. We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u een Sharecare-dienst bezoekt. Dat kan onder meer inhouden dat we een of meer cookies of anonieme ID's naar uw apparaat sturen, conform ons Cookiebeleid. We gebruiken ook cookies en anonieme identificatoren wanneer u gebruikmaakt van Diensten die we aan onze partners aanbieden, zoals Sharecare-functies die op andere sites kunnen verschijnen. Zie het gedeelte ‘Transparantie, uw privacyrechten, keuzes en accountbeëindiging’ hieronder voor informatie over uw opt-outkeuzes.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

om Diensten aan u te leveren. Sharecare gebruikt de informatie die wij over u verzamelen om onze Diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren.

Leveren van Bedrijfsprogramma's aan u. We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om namens een bedrijf Diensten te verlenen aan u en dat bedrijf.

Analytics. We gebruiken analytische tools en andere technologieën van derden, zoals Google Analytics, om niet-persoonsgegevens te verzamelen in de vorm van verschillende gebruiks- en gebruikersgegevens wanneer u onze site gebruikt. Deze tools en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde soorten informatie, waaronder cookies, IP-adressen, apparaat- en software-ID's, doorverwijzings- en exit-URL's, informatie over onsite-gedrag en -gebruik, cijfers en statistieken over het gebruik van functies, gebruik en demografie en andere soortgelijke informatie. U kunt Google Analytics deactiveren met een browser add-on als u niet wilt dat de website-analyse plaatsvindt. De add-on kunt u hier downloaden: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Onze Diensten verbeteren. We gebruiken gedeïdentificeerde, anonieme informatie die we over u verzamelen voor statistische en analytische doeleinden om onze producten en diensten te verbeteren en om statistische analyses van de bevolking en informatie over welzijnstrends te verstrekken.

Voor bepaalde gegevens en gebruikerstypes, voor reclame. In bepaalde beperkte scenario's (nooit in verband met een Bedrijfsprogramma) kunnen we bepaalde informatie gebruiken voor reclame, zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Reclame’ hieronder.

Juridische gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

Instemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid, mits u daarvoor toestemming geeft.  Als u uw toestemming voor het hierboven beschreven gebruik van persoonsgegevens wilt intrekken, raadpleeg dan het gedeelte ‘Privacyrechten, keuzes en beëindiging van de account’ of neem contact met ons op via privacy@sharecare.com.

Leveren van Diensten. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten verzamelen en gebruiken om een overeenkomst met u of een Bedrijfsorganisatie aan te gaan en uit te voeren.

Legitiem belang. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor ons legitiem belang, inclusief maar niet beperkt tot marketing, om onze Diensten te leveren en om onze Diensten en de content op onze sites te verbeteren.

Welke informatie we delen

We nemen uw privacy serieus. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden als onderdeel van een Bedrijfsprogramma en alle informatie die wordt vrijgegeven is de minimale hoeveelheid die nodig is om aan het legitieme zakelijke doel te voldoen. We verkopen niemands gevoelige gegevens aan dataminers of -makelaars. Wij delen geen persoonsgegevens met bedrijven, organisaties en personen buiten Sharecare, behalve in de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Sharecare wanneer wij uw toestemming hebben om dat te doen.
 • Als onderdeel van een Bedrijfsprogramma. We kunnen uw informatie delen in overeenstemming met de richtlijnen van uw Bedrijfsorganisatie en het eventuele privacybeleid en/of contractuele vereisten die men ons zou vragen na te leven. Uw Bedrijfsorganisatie kan Sharecare verplichten om uw persoonsgegevens te delen met de volgende:
  • Bedrijfsorganisatie. Conform de Amerikaanse wetgeving mogen we BGI delen met uw zorgverzekeraar ten behoeve van de administratie van uw deelname. Als u Diensten ontvangt via uw relatie met een niet in de Verenigde Staten gevestigde Bedrijfsorganisatie, houden we ons aan de toepasselijke wetgeving in uw land.
  • Zorgverleners. Wij kunnen informatie delen met uw zorgverleners en ziekenhuizen of georganiseerde zorgorganisaties waarmee zij zijn verbonden, mits dat delen is toegestaan conform de HIPAA.
  • Uw werkgever. Wij zullen uw BGI niet delen met uwwerkgever voor werkgerelateerde doeleinden. We mogen alleen de informatie delen die uw werkgever nodig heeft om Bedrijfsprogramma's te leveren. We kunnen bijvoorbeeld delen of aan een vereiste voor een welzijnsplan is voldaan, maar niet de daadwerkelijke resultaten van de vereiste actie of activiteit.
  • Externe dienstverleners. Wij kunnen uw BGI bekendmaken aan onze zakenpartners die namens ons verschillende taken uitvoeren, maar Sharecare eist dat die derden er schriftelijk mee instemmen uw BGI op de juiste wijze en in overeenstemming met de wet te beveiligen. Sharecare verkoopt of verhuurt uw BGI niet aan derden. Sharecare gebruikt uw BGI niet om goederen of diensten op de markt te brengen, te verkopen of op een andere wijze te promoten die geen gezondheidsgerelateerde voordelen zijn die worden verstrekt door uw zorgverzekeraar, werkgever of leverancier.
 • Voor externe diensten. Van tijd tot tijd besteden we sommige of alle activiteiten van ons bedrijf eventueel uit aan externe dienstverleners. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan die serviceproviders. In sommige gevallen kunnen de serviceproviders namens ons rechtstreeks informatie van u verzamelen. Wij beperken de toegang tot en het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens door dergelijke serviceproviders. We nemen andere bedrijven en personen in dienst om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden daarvan zijn het verwerken van vergoedingen, het voorzien in secundaire arbeidsvoorwaarden en het uitvoeren van juridische en andere professionele diensten. De vertegenwoordigers kunnen toegang hebben tot uw informatie, voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren, maar het is hen niet toegestaan om die informatie voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Om juridische redenen. Wij kunnen informatie over u openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om fraude te voorkomen of om te voldoen aan een voorschrift, wet, regelgeving of verordening van een overheidsinstantie of een bevel van een bevoegde rechtbank. Wij delen persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of personen buiten Sharecare als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om: de toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen; fraude, beveiligingskwesties of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en te beschermen tegen schending van de rechten, eigendommen of veiligheid van Sharecare, onze gebruikers of mensen in het algemeen, zoals vereist of toegestaan door de wet.
 • In een transactie. Het kan voorkomen dat we, onze onderneming verder ontwikkelend, bedrijven, dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen kopen, verkopen of fusies aangaan. Bij dergelijke transacties behoren gegevens over het algemeen tot de overgedragen bedrijfsactiva, maar blijven ze onderworpen aan de beloften die zijn gedaan in een reeds bestaande privacyverklaring (tenzij natuurlijk de persoon anderszins toestemming geeft). Ook in het onwaarschijnlijke geval dat Sharecare of al diens activa zouden worden overgenomen, kunnen uw gegevens tot de overgedragen activa behoren.
 • Niet opnieuw kunnen worden geïdentificeerd na volledig te zijn gedeïdentificeerd. We kunnen geaggregeerde, niet-geïdentificeerde informatie openbaar en met onze partners delen ter evaluatie van de effectiviteit, waarde en analysetrends van de Diensten.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij doen er alles aan om Sharecare en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie in ons bezit. Sharecare maakt gebruik van toonaangevende beveiligingsmethoden als ISO27001 en HITRUST. Met name:

 • Wij voldoen aan de beveiligingsregels van HIPAA
 • We coderen veel van onze Diensten met SSL.
 • We evalueren onze informatieverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om ongeoorloofde toegang tot systemen te voorkomen.
 • Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers, contractanten en vertegenwoordigers van Sharecare die de gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen en met disciplinaire maatregelen of ontslag te maken krijgen als ze die verplichtingen niet nakomen.

Wij bewaren persoonsgegevens op servers in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, wordt de informatie die we verzamelen (inclusief cookies) verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van de Diensten en informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht naar en verwerking van de informatie in de Verenigde Staten, die momenteel niet beschikken over het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als door de toepasselijke wetgeving is vereist. Als er geen wettelijke, fiscale, administratieve of contractuele verplichting is om informatie langer of korter te bewaren, wordt de informatie binnen vijf (5) jaar na verzameling vernietigd.

Transparantie, privacyrechten en -keuzes en beëindiging van accounts

Ons doel is om duidelijk te zijn over welke informatie we verzamelen, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over hoe wij de informatie gebruiken.

Afhankelijk van uw specifieke gebruik van de Diensten, omvatten uw privacyrechten:

 • Transparantie en het recht op informatie. In dit beleid leggen we uit hoe we uw informatie gebruiken en delen. Hebt u echter vragen of wenst u aanvullende informatie, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@sharecare.com.
 • Recht op toegang, beperking van verwerking, wissen. U kunt contact met ons opnemen om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, of om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.  We zullen ons best doen om uw verzoeken te honoreren, met inachtneming van alle wettelijke, ethische en contractuele verplichtingen. Om een verzoek in te dienen of ons een vraag te stellen over ons gegevensbeleid, kunt u gebruikmaken van ons privacy webformulier. Neem daarvoor contact met ons op via e-mail op privacy@sharecare.com, of maak gebruik van de zelfbedieningstools in het menu ‘Instellingen’ van uw mobiele app, indien van toepassing. Wanneer u om toegang tot uw persoonsgegevens verzoekt, dient u er rekening mee te houden dat wij u om specifieke informatie kunnen vragen zodat wij uw identiteit en recht op toegang kunnen bevestigen en de persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunnen opzoeken en aan u kunnen verstrekken. U mag een gevolmachtigde aanwijzen om namens u informatie op te vragen, op voorwaarde dat de gevolmachtigde voldoet aan onze verificatieprocedures om ervoor te zorgen dat uw toestemming is verkregen.
  • Uw recht op toegang tot of verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u bewaren is niet absoluut. Er zijn gevallen waarin de toepasselijke wet- of regelgeving ons toestaat of verplicht om bepaalde handelingen achterwege te laten met betrekking tot sommige of alle persoonsgegevens die wij over u bewaren. Bovendien kunnen sommige of alle persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of anoniem gemaakt. Als wij u geen toegang kunnen verlenen tot uw persoonsgegevens, of als wij niet in staat zijn om ze te verwijderen, zullen wij u op de hoogte brengen van de redenen daarvoor, met inachtneming van eventuele wettelijke of reglementaire beperkingen
 • Recht op correctie van uw gegevens. Wij streven ernaar dat de persoonsgegevens die in ons bezit zijn, accuraat, actueel en volledig zijn. Als een persoon van mening is dat de persoonsgegevens over hem of haar onjuist, onvolledig of verouderd zijn, mag hij of zij verzoeken om herziening of correctie van die informatie. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die wij als juist beschouwen niet te wijzigen.  Als wordt vastgesteld dat persoonsgegevens onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn, zullen we redelijke inspanningen leveren om ze te herzien en, indien nodig, redelijke inspanningen leveren om vertegenwoordigers, serviceproviders of andere derden, die onjuiste informatie hebben ontvangen, daarvan op de hoogte te brengen, zodat gegevens in hun bezit kunnen worden gecorrigeerd of bijgewerkt.
 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken.  Dat omvat alle HIPAA-autorisaties, toestemmingen met betrekking tot uw deelname aan een Bedrijfsprogramma, toestemmingen voor e-mail/sms/andere communicatie of andere toestemmingen die u aan Sharecare hebt verstrekt. U mag uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@sharecare.com of, voor bepaalde toestemmingen, via de instellingen van uw Sharecare-account. Het intrekken van toestemmingen kan uw mogelijkheid om de Diensten te gebruiken aanzienlijk beperken.
 • Het recht u te allen tijde uit te schrijven. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het ontvangen van marketing- of promotiemateriaal van ons door de afmeldinstructies in commerciële e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen deelname aan een programma. We zullen elk verzoek van u aan ons in overweging nemen en u tijdig een antwoord geven, in overeenstemming met onze wettelijke, ethische en contractuele verplichtingen.  Voor sommige niet-marketingcommunicatie geldt geen algemeen recht op opt-out, zoals communicatie over transacties en openbaarmakingen om te voldoen aan wettelijke of ethische vereisten. Bovendien moet u als u deel uitmaakt van een Bedrijfsprogramma u mogelijk afmelden voor diensten met uw Bedrijfsorganisatie, zoals uw werkgever of zorgverzekeraar. Sharecare zal redelijke pogingen ondernemen om dergelijke afmeldingsverzoeken aan de betreffende Bedrijfsorganisatie te communiceren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw eigen persoonsgegevens. Neem daartoe contact met ons op; er zijn ook opties binnen de accountinstellingen van Sharecare om dergelijke gegevens op te vragen. Er zijn gevallen waarin de toepasselijke wet- of regelgeving ons toestaat of verplicht om uw persoonsgegevens niet door te sturen naar bepaalde ontvangers of aanvullende documentatie kan vereisen voordat we zulks doen. Bovendien kunnen sommige of alle persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of anoniem gemaakt. Als we niet aan uw verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid kunnen voldoen of aanvullende informatie nodig hebben om dat te doen, zullen we contact met u opnemen.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens die negatieve gevolgen voor u zouden kunnen hebben.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie, zoals uw plaatselijke procureur-generaal, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten.
 • Het recht om uw e-mailmeldingen te beheren.
 • Het recht om te bepalen met wie u informatie deelt via de privacyinstellingen van uw apparaat.
 • Het recht om informatie uit veel van onze Diensten te verwijderen door contact op te nemen met de klantenservice van Sharecare of privacy@sharecare.com.

Beëindiging van uw account.  U mag uw account bij ons op elk gewenst moment beëindigen via de accountinstellingen in uw Sharecare-account, door contact op te nemen met onze Klantenservice of door een e-mail te sturen naar privacy@sharecare.com. Als u uw account beëindigt, worden alle van toepassing zijnde toestemmingen of opt-ins ingetrokken, maar gelden de vereisten voor het bewaren van gegevens zoals hieronder beschreven.

Uw gebruik na beëindiging van het Bedrijfsprogramma. Bij beëindiging door u of Sharecare van de relatie met het Bedrijfsprogramma, hebt u de mogelijkheid om, onder bepaalde Diensten, uw persoonlijke profiel te blijven gebruiken en informatie over uzelf, waaronder persoonlijke gezondheidsinformatie, verstrekt door het Bedrijfsprogramma, in dat profiel te raadplegen. Om toegang te blijven houden tot de door u verstrekte persoonlijke gezondheidsinformatie en het Bedrijfsprogramma, dient u deze vrijwillige HIPAA-toestemming uit te voeren waardoor Sharecare uw persoonlijke gezondheidsinformatie kan ontvangen en gebruiken. Als u ervoor kiest Sharecare geen toestemming te geven om dergelijke informatie over u te ontvangen, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige (functies van) Diensten. Informatie waartoe u toegang had als onderdeel van een Bedrijfsprogramma is mogelijk niet langer voor u beschikbaar na beëindiging zonder een dergelijke autorisatie. Als u na beëindiging van de relatie met uw Bedrijfsorganisatie blijft gebruikmaken van de door Sharecare beschikbaar gestelde Diensten, blijven de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Sharecare van toepassing op uw Sharecare-account.

Bewaren van verzamelde informatie.  Tenzij anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zolang wij van mening zijn dat het nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld (inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of andere rapportagevereisten of -verplichtingen). U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te verwijderen, zoals hierboven beschreven.

Cookies. We gebruiken een cookiebanner om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. Naast het weigeren van toestemming, kunt u ook uw browser of apparaat zo instellen dat alle cookies worden geblokkeerd, inclusief cookies die zijn gekoppeld aan onze Diensten, of dat wordt aangegeven wanneer een cookie door ons wordt ingesteld. Het is echter mogelijk dat veel van onze Diensten niet goed functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld. Het zou kunnen dat we uw locatievoorkeuren niet meer kennen. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Adverteren. Tenzij u Diensten ontvangt als onderdeel van een Bedrijfsprogramma, kunnen we uw ervaring op onze sites en mobiele diensten ook personaliseren door u op uw interesses afgestemde advertenties te tonen van Sharecare of onze reclamepartners. Gebruik ons privacy-webformulier om u af te melden voor advertenties voor zover ze op u van toepassing zijn.

Sharecare maakt geen reclame voor of promoot geen producten of diensten bij patiënten, deelnemers of zorgverleners die Diensten ontvangen als onderdeel van een Bedrijfsprogramma. Als uw Bedrijfsorganisatie, via welke u diensten ontvangt, ons opdracht geeft om reclamecontent op deze site aan te bieden, zal Sharecare eerst uw geldige toestemming verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

Door u gedeelde informatie. Met veel van onze Diensten kunt u informatie met anderen delen. Onthoud dat wanneer u informatie openbaar deelt, ze indexeerbaar kan zijn voor zoekmachines. Onze Diensten bieden u verschillende opties voor het delen en verwijderen van uw content.

Informatie over kinderen. De Diensten zijn niet gericht op of bedoeld voor gebruik door minderjarigen. In overeenstemming met de wetgeving verzamelen we niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u van mening bent dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarig kind, neem dan contact met ons op.

In verband met sommige Bedrijfsprogramma's kunnen volwassen deelnemers informatie over minderjarige afhankelijke personen invoeren of verzoeken ze in de Diensten op te nemen; dergelijke informatie kan door Sharecare worden verwerkt zoals geautoriseerd en aangegeven door de volwassen deelnemer en/of de van toepassing zijnde zorgverzekering. Dergelijke gegevens worden beschermd volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot HIPAA. Sharecare hanteert beleidsregels om ongeoorloofde bekendmaking van gevoelige informatie tussen deelnemers en afhankelijke personen te voorkomen.

Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door Sharecare Inc. en diens gelieerde ondernemingen, met inbegrip van Diensten die worden aangeboden op andere sites, maar met uitzondering van Diensten met een afzonderlijk privacybeleid waarin dit privacybeleid niet is opgenomen en Diensten die u mogelijk ontvangt als gevolg van uw deelname aan een Bedrijfsprogramma dat dit Privacybeleid uitdrukkelijk vervangt.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op Diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen, waaronder producten of sites die u kunnen worden getoond in zoekresultaten, sites die Sharecare-diensten kunnen bevatten of andere sites waarnaar wordt gelinkt vanuit onze Diensten. Ons Privacybeleid dekt niet de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die adverteren voor onze Diensten en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

Naleving van en samenwerking met regelgevende instanties

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. Als we een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om de klacht op te volgen. Wij werken samen met de bevoegde regelgevende instanties, waaronder lokale instanties voor gegevensbescherming, om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die wij niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Californische privacyrechten

Inwoners van de staat Californië kunnen aanvullende rechten hebben zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring voor inwoners van Californië. Klik hier om u uit te schrijven voor mogelijke verkoop van uw persoonsgegevens: MIJN PERSOONSGEGEVENS NIET VERKOPEN OF DELEN.

Andere rechtsgebieden

U kunt ervoor kiezen om onze Diensten te gebruiken als u buiten de VS woont. Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de geografische locatie die u tijdens uw registratie selecteert. Andere rechtsgebieden, inclusief maar niet beperkt tot de Europese Economische Ruimte (‘EER’), bieden bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Niets in dit Privacybeleid beperkt of probeert uw rechten te beperken onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uw mogelijkheid, afhankelijk van het land waar u woont, om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Het is noodzakelijk voor ons om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met een contract of overeenkomst die we met u hebben. Het is in ons legitieme belang of het legitieme belang van een derde partij om persoonsgegevens op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we de Diensten op de beste manier kunnen leveren.

Sharecare is gevestigd in de Verenigde Staten. Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, of wanneer anderen persoonsgegevens aan ons verstrekken, zullen wij ze ontvangen en verwerken in de Verenigde Staten.

Zoals hierboven beschreven, verstrekken wij soms persoonsgegevens aan derden om diensten uit te voeren. Als we persoonsgegevens, ontvangen vanuit de EER, overdragen aan een derde partij, moeten de toegang, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens door de derde partij ook in overeenstemming zijn met ons Addendum Gegevensverwerking, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarin opgenomen modelcontractbepalingen.

Zonder enige andere rechten in dit Privacybeleid te beperken, omvatten privacyrechten onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, die door alle gebruikers kunnen worden uitgeoefend:

 • Transparantie en het recht op informatie. In dit beleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en delen. Als u echter vragen hebt of aanvullende informatie nodig hebt, mag u altijd contact met ons opnemen.
 • Recht op toegang, beperking van verwerking, wissen. Zie de bovenstaande rubrieken van dit Privacybeleid die het over dergelijke rechten hebben.
 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Zie het bovenstaande gedeelte van dit Privacybeleid over dergelijke rechten.
 • Recht om op elk moment bezwaar te maken. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van marketing- of promotiemateriaal van ons door de opt-out instructies in commerciële e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen alsook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke situatie.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw eigen Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering. We nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens die negatieve gevolgen voor u zouden kunnen hebben.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

Als u buiten de VS woont of u zich anderszins buiten de VS bevindt, zetten wij ons in om de uitoefening van uw rechten op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en/of de wetgeving van uw land te vergemakkelijken.  Als u vragen of klachten hebt over onze omgang met uw persoonsgegevens of over onze privacypraktijken in het algemeen, neem dan contact op met ons (inclusief onze functionaris voor gegevensbescherming) op: privacy@sharecare.com. We zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Onze EER-vertegenwoordiger is Sharecare Digital Health International Limited, 88 Harcourt Street, Dublin 2 D02 DK18.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dit Privacybeleid is niet bedoeld om - en creëert geen contractuele of andere wettelijke rechten - voor of namens enige partij. Mochten we dit Privacybeleid wijzigen, dan zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen materieel zijn, zullen we u op een meer substantiële manier in kennis stellen door u een e-mail te sturen en/of een kennisgeving in de Diensten te posten. Sharecare behoudt zich te allen tijde het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, dus lees het regelmatig door.

Voor het laatst gewijzigd: 1 januari 2023