Dasar Privasi

Syarat|Dasar Privasi

Dasar Privasi Sharecare

Sharecare menyediakan penyampaian web dan mudah alih kesihatan tradisional, kesejahteraan dan perkhidmatan lain yang direka untuk membolehkan anda mengurus semua maklumat kesihatan anda di satu tempat. Platform dan perkhidmatan digital Sharecare mungkin ditawarkan melalui majikan anda, pelan kesihatan atau penaja program lain, sentiasa secara sukarela. Sharecare ialah sebuah syarikat yang berpusat di A.S., yang termaktub bawah undang-undang Delaware dan beribu pejabat di 255 East Paces Ferry Road NE, Suite 700, Atlanta, Georgia, 30305.

Sharecare menghargai kepercayaan anda dan melindungi maklumat anda adalah keutamaan tertinggi kami. Sharecare komited terhadap privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan maklumat yang dikumpul oleh Sharecare dan sekutunya (secara kolektif, "Sharecare" atau "Kami"), cara maklumat dikumpul, cara kami menggunakan maklumat tersebut, maklumat yang dikongsi dengan siapa, dan cara Sharecare melindungi maklumat anda apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami (“Perkhidmatan”), termasuk yang berikut:

 • Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh Sharecare dan ahli gabungannya;
 • Cara kami mengumpul maklumat;
 • Cara kami menggunakan maklumat;
 • Alasan undang-undang untuk pemprosesan maklumat anda;
 • Dengan siapa kami boleh berkongsi maklumat;
 • Hak privasi, pilihan dan penamatan akaun;
 • Tempoh Pengekalan dan perlindungan maklumat anda;
 • Privasi kanak-kanak;
 • Bila Dasar Privasi ini terpakai;
 • Pematuhan dan kerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia;
 • Hak Privasi California;
 • Hak dalam bidang kuasa lain seperti Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”);
 • Kemas kini Dasar Privasi; dan
 • Cara anda boleh menghubungi kami.

Kunjungi laman Terma untuk terma dan syarat tambahan yang terpakai untuk perkhidmatan ini.

Maklumat yang kami kumpul

Maklumat yang dikumpulkan oleh Sharecare sangat berubah-ubah berdasarkan jenis Perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda mengaksesnya. Bergantung pada faktor ini, Sharecare mungkin mengumpul maklumat berikut tentang anda:

Maklumat Peribadi. Ini ialah maklumat yang secara langsung atau tidak langsung mengenal pasti anda, seperti nama, alamat e-mel anda atau maklumat pengenalan lain tentang anda.

Maklumat Kesihatan Dilindungi ("PHI"). PHI ialah Maklumat Peribadi anda yang dilindungi di bawah Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan A.S. 1996 (“HIPAA”). HIPAA dan undang-undang lain mengawal selia cara Sharecare boleh mengendalikan, melindungi dan berkongsi PHI anda. Sharecare mungkin menawarkan Perkhidmatan tertentu kepada anda berdasarkan hubungan anda dengan majikan, penyedia penjagaan kesihatan, syarikat insurans atau entiti lain (setiap satu "Organisasi Perusahaan") dengan minat terhadap kesihatan anda ("Program Perusahaan"). Jika Organisasi Perusahaan tersebut adalah Entiti Dilindungi seperti yang ditakrifkan oleh HIPAA, Sharecare perlu mematuhi HIPAA berkaitan dengan Program Perusahaan yang sepadan.

Maklumat Lain. Maklumat Lain ialah maklumat yang, dengan sendirinya, tidak mengenal pasti anda secara individu seperti jenis penyemak imbas, sistem pengendalian, data teknikal dan penggunaan. Kami mungkin memautkan pelbagai jenis Maklumat Lain atau memautkan Maklumat Lain kepada Maklumat Peribadi.

Cara Kami Mengumpul Maklumat

Kami mengumpul maklumat dengan cara berikut:

 • Maklumat yang Anda Berikan Kami Semasa Pendaftaran. Kebanyakan Perkhidmatan kami memerlukan anda mendaftar untuk Akaun Sharecare. Apabila anda berbuat demikian, kami akan meminta Maklumat Peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon atau kad kredit anda. Jika anda mahu memanfaatkan sepenuhnya ciri perkongsian yang kami tawarkan, kami juga mungkin meminta anda membuat Profil Sharecare yang boleh dilihat secara terbuka, yang mungkin termasuk nama dan foto anda.
 • Maklumat daripada Majikan atau Pelan Kesihatan Anda. Apabila anda layak untuk menyertai Program Perusahaan, Organisasi Perusahaan mungkin memberikan kami PHI seperti nama, tarikh lahir, jantina, alamat surat-menyurat, butiran perlindungan kesihatan dan nombor pengenalan pelan kesihatan anda, antara lain. Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda bagi pihak pelan kesihatan atau majikan anda, atas kapasiti kami sebagai rakan perniagaan di bawah HIPAA.
 • Maklumat yang Diberikan kepada Kami oleh Pembekal Penjagaan Kesihatan Anda atau Makmal Pihak Ketiga. Apabila anda mengambil bahagian dalam Program Perusahaan dan melibatkan diri dengan peguam bela atau mengambil bahagian dalam pemeriksaan kesihatan, dengan keizinan anda, kami mungkin menerima maklumat daripada penyedia kesihatan anda atau makmal pihak ketiga seperti rekod kesihatan anda, data biometrik dan data dan keputusan ujian darah.
 • Maklumat daripada Sumber Lain. Kami mungkin mendapatkan maklumat tentang anda daripada ahli gabungan, rakan kongsi dan pihak ketiga yang lain. Maklumat ini boleh digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan untuk menyediakan analisis tentang anda berbanding dengan orang yang secara demografi serupa dengan anda. Kami mungkin menggabungkan maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga dengan maklumat yang telah kami kumpulkan tentang anda.
 • Maklumat yang Kami Peroleh daripada Penggunaan Perkhidmatan Anda. Kami mungkin mengumpul maklumat tentang Perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda menggunakannya. Maklumat ini termasuk:
  • Maklumat yang Anda Berikan. Kami mungkin mengumpul maklumat yang anda berikan semasa menggunakan Perkhidmatan kami.
  • Maklumat Komputer, Tablet atau Telefon Mudah Alih. Kami mungkin mengumpul maklumat khusus peranti seperti model perkakasan anda, versi sistem pengendalian, pengecam peranti unik, penderia peranti dan maklumat rangkaian mudah alih termasuk nombor telefon. Sharecare mungkin mengaitkan pengecam peranti atau nombor telefon anda dengan Akaun Sharecare anda. Kami akan mematuhi sekatan penggunaan/lesen dan keperluan yang terpakai pada peranti dari mana maklumat itu datang.
  • Maklumat daripada Barang Boleh Dipakai: Apabila anda menyambungkan penjejak kecergasan boleh pakai anda, monitor kadar denyutan jantung, pedometer atau teknologi boleh pakai lain (“Boleh Dipakai”) dengan Perkhidmatan, kami mungkin mengumpul maklumat tentang langkah anda, aktiviti kecergasan, kekerapan senaman, tidur dan maklumat tentang pemakanan, seperti kalori pengambilan, statistik pemakanan, tekanan darah dan data biometrik lain. Anda boleh melumpuhkan penyepaduan ini melalui peranti anda.
  • Maklumat Log. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau melihat kandungan yang disediakan oleh Sharecare, kami mungkin secara automatik mengumpul dan menyimpan maklumat tertentu dalam log pelayan. Ini mungkin termasuk:
   • butiran tentang cara anda menggunakan perkhidmatan kami;
   • alamat protokol Internet;
   • maklumat acara peranti seperti ranap sistem, aktiviti sistem, tetapan perkakasan; jenis penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan anda dan URL rujukan; dan
   • kuki yang mungkin mengenal pasti pelayar anda atau Akaun Sharecare anda secara unik.
  • Maklumat Lokasi. Sebilangan besar perkhidmatan Sharecare tidak bergantung pada lokasi anda; walau bagaimanapun, sesetengah Perkhidmatan didayakan lokasi. Apabila anda menggunakan perkhidmatan Sharecare yang didayakan lokasi, kami mungkin mengumpul dan memproses maklumat tentang lokasi sebenar anda, seperti isyarat GPS yang dihantar oleh peranti mudah alih. Kami juga mungkin menggunakan pelbagai teknologi untuk menentukan lokasi, seperti data penderia daripada peranti anda yang mungkin, contohnya, memberikan maklumat tentang pusat akses Wi-Fi dan menara telefon berdekatan.
  • Nombor Permohonan Unik. Perkhidmatan tertentu termasuk nombor aplikasi unik. Nombor dan maklumat tentang pemasangan anda (contohnya, jenis sistem pengendalian dan nombor versi aplikasi) mungkin dihantar kepada Sharecare apabila anda memasang atau menyahpasang perkhidmatan tersebut atau apabila perkhidmatan tersebut menghubungi pelayan kami secara berkala, seperti untuk kemas kini automatik.
  • Storan Tempatan. Kami mungkin mengumpul dan menyimpan maklumat (termasuk Maklumat Peribadi) secara setempat pada peranti anda menggunakan mekanisme seperti storan web penyemak imbas (termasuk HTML 5) dan cache data aplikasi.
  • Kuki dan Pengecam Tanpa Nama. Kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpul dan menyimpan maklumat apabila anda melawati perkhidmatan Sharecare, dan ini mungkin termasuk menghantar satu atau lebih kuki atau pengecam tanpa nama ke peranti anda, menurut Dasar Kuki kami. Kami juga menggunakan kuki dan pengecam tanpa nama apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan yang kami tawarkan kepada rakan kongsi kami, seperti ciri Sharecare yang mungkin dipaparkan di laman lain. Lihat bahagian "Ketelusan, Hak Privasi Anda, Pilihan dan Penamatan Akaun" di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang pilihan menarik diri anda.

Cara Kami Menggunakan Maklumat yang Kami Kumpul

Untuk Memberi Perkhidmatan Kepada Anda. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk menyediakan, mengekalkan, melindungi dan menambah baik Perkhidmatan yang Sharecare sediakan kepada anda.

Untuk Menyediakan Program Perusahaan Kepada Anda. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Organisasi Perusahaan kepada anda dan Organisasi Perusahaan.

Analitis. Kami menggunakan alat analitis dan teknologi pihak ketiga yang lain, seperti Google Analytics, untuk mengumpul Maklumat bukan Peribadi dalam bentuk pelbagai penggunaan dan metrik pengguna apabila anda menggunakan laman kami. Alat dan teknologi ini mengumpul dan menganalisis jenis maklumat tertentu, termasuk kuki, alamat IP, pengecam peranti dan perisian, URL rujukan dan keluar, tingkah laku dan maklumat penggunaan di laman, metrik dan statistik penggunaan ciri, penggunaan dan demografi serta maklumat lain yang serupa. Anda boleh menyahaktifkan Google Analytics menggunakan alat tambah penyemak imbas jika anda tidak mahu analisis laman web dilakukan.


 Anda boleh memuat turun tambahan di sini: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Kami. Kami menggunakan maklumat tanpa nama yang tidak dikenal pasti yang kami kumpulkan tentang anda untuk tujuan statistik dan analisis untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami serta untuk menyediakan analisis statistik populasi dan maklumat trend kesejahteraan.

Untuk Data dan Jenis Pengguna Tertentu, untuk Pengiklanan. Dalam senario terhad tertentu (tidak pernah berkaitan dengan Program Perusahaan), kami mungkin menggunakan maklumat tertentu untuk pengiklanan seperti yang dinyatakan dalam bahagian "Pengiklanan" di bawah.

Alasan Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi Anda

Kami bergantung pada alasan undang-undang berikut untuk memproses Maklumat Peribadi anda:

Persetujuan. Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini tertakluk pada persetujuan anda.  Untuk menarik balik persetujuan anda untuk sebarang penggunaan Maklumat Peribadi yang diterangkan di atas, sila semak bahagian bertajuk "Hak Privasi, Pilihan dan Penamatan Akaun" atau hubungi kami diprivacy@sharecare.com.

Prestasi Perkhidmatan. Kami mungkin perlu mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memasuki dan melaksanakan di bawah perjanjian dengan anda atau Organisasi Perusahaan.

Kepentingan Sah. Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk kepentingan sah kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemasaran, untuk menyediakan Perkhidmatan kami dan untuk menambah baik Perkhidmatan kami dan kandungan di laman kami.

Maklumat Yang Kami Kongsi

Kami mengambil serius tentang privasi anda. Kami tidak menjual Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada mana-mana Program Perusahaan dan semua maklumat yang didedahkan adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perniagaan yang sah. Kami tidak menjual data sensitif sesiapa kepada pelombong data atau broker data. Kami tidak berkongsi Maklumat Peribadi dengan syarikat, organisasi dan individu di luar Sharecare kecuali dalam keadaan berikut:

 • Dengan persetujuan anda. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan syarikat, organisasi atau individu di luar Sharecare apabila kami mendapat persetujuan anda untuk berbuat demikian.
 • Sebagai Sebahagian daripada Program Perusahaan. Kami mungkin berkongsi maklumat anda mengikut arahan Organisasi Perusahaan anda dan sebarang dasar privasi dan/atau keperluan kontrak yang mereka mungkin minta kami patuhi. Organisasi Perusahaan anda mungkin memerlukan Sharecare untuk berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan yang berikut:
  • Organisasi Perusahaan. Menurut undang-undang A.S., kami mungkin berkongsi PHI dengan pelan kesihatan anda untuk pentadbiran pelan anda. Jika anda menerima Perkhidmatan melalui hubungan anda dengan Organisasi Perusahaan bukan berasaskan AS, kami akan mematuhi undang-undang yang terpakai di negara anda.
  • Penyedia Penjagaan Kesihatan. Kami mungkin berkongsi maklumat dengan penyedia penjagaan kesihatan anda dan mana-mana klinik atau organisasi penjagaan kesihatan terancang yang dikaitkan dengan mereka, dengan syarat perkongsian tersebut dibenarkan di bawah HIPAA.
  • Majikan Anda. Kami tidak akan berkongsi PHI anda dengan majikan anda untuk tujuan berkaitan pekerjaan. Kami hanya boleh berkongsi maklumat yang diperlukan untuk majikan anda menyampaikan Program Perusahaan. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi status penyiapan keperluan pelan kesihatan tetapi bukan keputusan sebenar tindakan atau aktiviti yang diperlukan.
  • Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga. Kami mungkin mendedahkan PHI anda kepada rakan perniagaan kami yang melaksanakan pelbagai fungsi bagi pihak kami tetapi Sharecare memerlukan pihak ketiga ini untuk bersetuju secara bertulis untuk melindungi PHI anda dengan sewajarnya dan mengikut undang-undang. Sharecare tidak menjual atau menyewa PHI anda kepada pihak ketiga. Sharecare tidak menggunakan PHI anda untuk memasarkan, menjual atau mempromosikan barangan atau perkhidmatan yang bukan manfaat berkaitan kesihatan yang disediakan oleh pelan kesihatan, majikan atau penyedia anda.
 • Untuk Perkhidmatan Luaran. Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menyumber luar sebahagian atau semua operasi perniagaan kami kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga. Dalam situasi sedemikian, kami mungkin perlu mendedahkan maklumat anda kepada penyedia perkhidmatan tersebut. Dalam sesetengah situasi, penyedia perkhidmatan mungkin mengumpul maklumat terus daripada anda bagi pihak kami. Kami mengehadkan cara penyedia perkhidmatan tersebut boleh mengakses, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda. Kami menggaji syarikat dan individu lain untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami. Contohnya termasuk memproses pampasan, menyediakan manfaat pekerja dan melaksanakan perkhidmatan undang-undang dan profesional lain. Ejen ini mungkin mempunyai akses kepada maklumat anda seperti yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka tetapi mereka tidak dibenarkan menggunakannya untuk tujuan lain.
 • Atas Sebab Undang-undang. Kami mungkin mendedahkan sebarang maklumat tentang anda apabila, pada pendapat kami, pendedahan tersebut perlu untuk mencegah penipuan atau untuk mematuhi mana-mana statut, undang-undang, peraturan atau peraturan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau mana-mana perintah mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten. Kami akan berkongsi Maklumat Peribadi dengan syarikat, organisasi atau individu di luar Sharecare jika kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa akses, penggunaan, pemeliharaan atau pendedahan maklumat adalah semunasabahnya diperlukan untuk: menguatkuasakan Syarat Penggunaan yang berkenaan, termasuk penyiasatan kemungkinan pelanggaran; mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani penipuan, keselamatan atau isu teknikal; dan melindungi daripada bahaya kepada hak, hak milik atau keselamatan Sharecare, pengguna kami atau orang awam seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.
 • Dalam Transaksi. Semasa kami terus mengembangkan perniagaan kami, kami mungkin menjual, membeli atau bergabung dengan syarikat, anak syarikat atau unit perniagaan. Dalam transaksi sedemikian, data secara amnya ialah salah satu aset perniagaan yang dipindahkan tetapi tetap tertakluk pada janji yang dibuat dalam mana-mana penyata privasi yang sedia ada (melainkan, sudah tentu, orang itu bersetuju sebaliknya). Selain itu, sekiranya Sharecare atau semua asetnya tidak mungkin diperoleh, maklumat anda mungkin merupakan salah satu aset yang dipindahkan.
 • Selepas Dikenalpasti Sepenuhnya, Tidak Dapat Pengecaman Semula. Kami mungkin berkongsi maklumat terkumpul, dinyahkenal pasti secara terbuka dan dengan rakan kongsi kami untuk menilai keberkesanan, nilai dan aliran analitik Perkhidmatan.

Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Anda

Kami bekerja keras untuk melindungi Sharecare dan pengguna kami daripada akses tanpa keizinan atau pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat yang kami pegang tanpa keizinan. Sharecare komited untuk menggunakan amalan keselamatan peneraju industri seperti ISO27001 dan HITRUST. Secara khusus:

 • Kami mematuhi peraturan keselamatan HIPAA
 • Kami menyulitkan banyak Perkhidmatan kami menggunakan SSL.
 • Kami menyemak amalan pengumpulan dan penyimpanan dan pemprosesan maklumat kami, termasuk langkah keselamatan fizikal, untuk melindungi daripada akses tanpa keizinan kepada sistem.
 • Kami mengehadkan akses kepada Maklumat Peribadi kepada pekerja, kontraktor dan ejen Sharecare yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memprosesnya untuk kami, dan yang tertakluk pada kewajipan kerahsiaan kontrak yang ketat dan mungkin dikenakan tindakan disiplin atau ditamatkan sekiranya mereka gagal memenuhi kewajipan ini.

Kami menyimpan Maklumat Peribadi di pelayan di Amerika Syarikat. Jika anda berada di luar Amerika Syarikat, maklumat yang kami kumpulkan (termasuk kuki) diproses dan disimpan di Amerika Syarikat. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan memberikan maklumat kepada kami, anda bersetuju dengan pemindahan dan pemprosesan maklumat di Amerika Syarikat, yang pada masa ini tidak mempunyai keputusan yang mencukupi dengan Suruhanjaya Eropah.

Kami menyimpan Maklumat Peribadi selama yang diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai. Jika tiada keperluan undang-undang, fiskal, pentadbiran atau kontrak untuk menyimpan maklumat untuk tempoh yang lebih lama atau lebih pendek, maklumat akan dimusnahkan dalam tempoh lima (5) tahun daripada pengumpulannya.

Ketelusan, Hak dan Pilihan Privasi, dan Penamatan Akaun

Matlamat kami adalah untuk menjadi jelas tentang maklumat yang kami kumpulkan, supaya anda boleh membuat pilihan yang bermakna tentang cara   digunakan.

Tertakluk pada penggunaan Perkhidmatan khusus anda, hak privasi anda termasuk:

 • Ketelusan dan hak untuk mendapatkan maklumat. Melalui dasar ini kami menerangkan cara kami menggunakan dan berkongsi maklumat anda. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai pertanyaan atau memerlukan maklumat tambahan anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa di privacy@sharecare.com.
 • Hak akses, sekatan pemprosesan, pemadaman. Anda boleh menghubungi kami untuk meminta maklumat tentang Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda, atau untuk meminta Maklumat Peribadi anda dipadamkan.  Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan anda, tertakluk pada sebarang kewajipan undang-undang, etika dan kontrak. Untuk membuat permintaan atau bertanya kepada kami tentang amalan data kami, sila gunakan kami borang web privasi, hubungi kami melalui e-mel di privacy@sharecare.com, atau gunakan alat layan diri dalam menu "Tetapan" aplikasi mudah alih anda, jika berkenaan. Apabila meminta akses kepada Maklumat Peribadi anda, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta maklumat khusus daripada anda untuk membolehkan kami mengesahkan identiti dan hak anda untuk mengakses, serta mencari dan memberikan anda Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda. Anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk meminta maklumat bagi pihak anda, dengan syarat ejen yang diberi kuasa itu mematuhi prosedur pengesahan kami untuk memastikan keizinan anda telah diperoleh.
  • Hak anda untuk mengakses atau memadamkan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda bukanlah mutlak. Terdapat keadaan apabila keperluan undang-undang atau peraturan yang terpakai membenarkan atau menghendaki kami untuk mengelak daripada mengambil tindakan tertentu berkenaan dengan beberapa atau semua Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda. Di samping itu, sebahagian atau semua Maklumat Peribadi mungkin telah dimusnahkan, dipadamkan atau dijadikan tanpa nama. Sekiranya kami tidak dapat memberikan anda akses kepada Maklumat Peribadi anda, atau kami tidak dapat memadamkannya, kami akan memaklumkan anda tentang sebabnya, tertakluk pada sebarang sekatan undang-undang atau peraturan.
 • Hak untuk membetulkan maklumat anda. Kami berusaha untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang kami miliki adalah tepat, terkini dan lengkap. Jika seseorang individu percaya bahawa Maklumat Peribadi tentangnya adalah tidak betul, tidak lengkap atau ketinggalan, dia boleh meminta semakan atau pembetulan maklumat tersebut. Kami berhak untuk tidak mengubah sebarang Maklumat Peribadi yang kami anggap tepat.  Jika ditentukan bahawa Maklumat Peribadi adalah tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman, kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyemaknya dan, jika perlu, menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan ejen, penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga lain, yang diberikan dengan maklumat yang tidak tepat, oleh hal yang demikian rekod dalam milikan mereka boleh diperbetulkan atau dikemaskinikan.
 • Hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Apabila kami memproses Maklumat Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik keizinan itu pada bila-bila masa.  Ini termasuk sebarang keizinan HIPAA, persetujuan tentang penyertaan anda dalam Program Perusahaan, e-mel/teks/persetujuan komunikasi lain atau sebarang persetujuan lain yang telah anda berikan kepada Sharecare. Anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi kami di privacy@sharecare.com, atau, untuk persetujuan tertentu, melalui tetapan akaun Sharecare anda. Menarik balik keizinan mungkin mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan dengan ketara.
 • Hak untuk membantah atau menarik diri pada bila-bila masa. Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk menerima bahan pemasaran atau promosi daripada kami dengan sama ada mengikut arahan menarik diri dalam e-mel komersial atau dengan menghubungi kami, serta hak untuk membantah sebarang pemprosesan Maklumat Peribadi anda atau untuk menyertai mana-mana program. Kami akan mempertimbangkan sebarang permintaan yang anda buat kepada kami, dan memberikan jawapan tepat pada masanya, mengikut kewajipan undang-undang, etika dan kontrak kami.  Sesetengah komunikasi bukan pemasaran tidak tertakluk pada hak umum untuk menarik diri, seperti komunikasi tentang transaksi dan pendedahan untuk mematuhi keperluan undang-undang atau etika. Selain itu, jika anda adalah sebahagian daripada Program Perusahaan, anda mungkin perlu menarik diri daripada perkhidmatan dengan Organisasi Perusahaan anda, seperti majikan atau pelan kesihatan anda. Sharecare akan membuat percubaan yang munasabah untuk menyampaikan permintaan tarik diri tersebut kepada Organisasi Perusahaan yang berkenaan.
 • Hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk mudah alih data peribadi anda sendiri dengan menghubungi kami; terdapat juga pilihan dalam tetapan akaun Sharecare untuk meminta data tersebut. Terdapat keadaan apabila keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan membenarkan atau menghendaki kami untuk mengelak daripada menghantar Maklumat Peribadi anda kepada penerima tertentu atau mungkin memerlukan dokumentasi tambahan sebelum menghantar maklumat anda. Di samping itu, sebahagian atau semua Maklumat Peribadi mungkin telah dimusnahkan, dipadamkan atau dijadikan tanpa nama. Sekiranya kami tidak dapat memenuhi permintaan mudah alih data anda atau memerlukan maklumat tambahan untuk berbuat demikian, kami akan menghubungi anda.
 • Hak untuk tidak tertakluk pada keputusan automatik, termasuk pemprofilan. Kami tidak membuat keputusan automatik menggunakan Maklumat Peribadi anda yang mungkin memberi kesan negatif kepada anda.
 • Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa kawal selia yang kompeten, seperti peguam negara anda, jika anda percaya bahawa pemprosesan Maklumat Peribadi anda tidak mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.
 • Hak untuk mengurus pemberitahuan e-mel anda.
 • Hak untuk mengawal dengan siapa anda berkongsi maklumat melalui tetapan privasi peranti anda.
 • Hak untuk mengambil maklumat daripada kebanyakan Perkhidmatan kami dengan menghubungi Sokongan Pelanggan Sharecare atau privacy@sharecare.com.

Menamatkan Akaun Anda.  Anda boleh menamatkan akaun anda dengan kami pada bila-bila masa melalui tetapan akaun dalam akaun Sharecare anda, dengan menghubungi kami Khidmat Pelanggan, atau e-mel kepada privacy@sharecare.com. Menamatkan akaun anda akan membatalkan sebarang persetujuan atau ikut serta yang berkenaan tetapi akan tertakluk pada sebarang keperluan pengekalan data seperti yang diterangkan di bawah.

Penggunaan Anda Selepas Penamatan Program Perusahaan. Selepas penamatan oleh anda atau Sharecare hubungan dengan Organisasi Perusahaan anda, anda mungkin mempunyai peluang, di bawah Perkhidmatan tertentu, untuk terus menggunakan profil peribadi anda dan untuk mengakses maklumat tentang diri anda, termasuk Maklumat Peribadi yang diberikan oleh Organisasi Perusahaan, dalam profil tersebut . Untuk membolehkan anda terus mengakses maklumat kesihatan peribadi yang diberikan oleh Organisasi Perusahaan anda, anda mungkin perlu melaksanakan Kebenaran HIPAA sukarela atau keizinan nyata lain yang membenarkan Sharecare menerima dan menggunakan maklumat kesihatan peribadi anda. Jika anda memilih untuk tidak membenarkan Sharecare menerima maklumat sedemikian tentang anda, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa Perkhidmatan atau ciri Perkhidmatan. Maklumat yang anda boleh akses sebagai sebahagian daripada Program Perusahaan mungkin tidak tersedia lagi kepada anda selepas penamatan tanpa keizinan sedemikian. Jika anda terus menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh Sharecare selepas penamatan hubungan dengan Organisasi Perusahaan anda, akaun Sharecare anda akan terus dikawal oleh Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi Sharecare.

Pengekalan Maklumat yang Dikumpul.  Kecuali dibenarkan sebaliknya atau dikehendaki oleh undang-undang atau keperluan kawal selia yang berkenaan, kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda hanya selagi kami percaya adalah perlu untuk memenuhi tujuan Maklumat Peribadi itu dikumpulkan (termasuk untuk tujuan memenuhi mana-mana undang-undang, perakaunan atau keperluan atau kewajipan pelaporan lain). Anda boleh meminta kami memadamkan Maklumat Peribadi tentang anda yang kami pegang, seperti yang diterangkan di atas.

Kuki. Kami menggunakan sepanduk kuki untuk mendapatkan persetujuan anda terhadap penggunaan kuki. Selain enggan memberikan persetujuan anda, anda juga boleh menetapkan penyemak imbas atau peranti anda untuk menyekat semua kuki, termasuk kuki yang dikaitkan dengan Perkhidmatan kami, atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang ditetapkan oleh kami. Walau bagaimanapun, kebanyakan Perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi dengan betul jika kuki anda dilumpuhkan. Sebagai contoh, kami mungkin tidak mengingati pilihan lokasi anda. Lihat Dasar Kuki kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pengiklanan. Melainkan anda menerima Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada Program Perusahaan, kami juga mungkin pemeribadian pengalaman anda di laman dan Perkhidmatan mudah alih kami dengan memaparkan kepada anda iklan daripada Sharecare atau rakan kongsi pengiklanan kami yang disesuaikan dengan minat anda. Gunakan borang web privasi untuk menarik diri daripada pengiklanan setakat yang terpakai untuk anda.

Sharecare tidak mengiklankan, memasarkan atau mempromosikan produk atau perkhidmatan kepada pesakit, peserta atau pengamal yang menerima Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada Program Perusahaan. Sekiranya Organisasi Perusahaan anda, yang melaluinya anda menerima Perkhidmatan, mengarahkan kami untuk menyediakan kandungan pengiklanan di laman ini, Sharecare akan terlebih dahulu mendapatkan keizinan sah anda dengan mematuhi undang-undang privasi data yang berkenaan.

Maklumat Yang Dikongsi Oleh Anda. Banyak Perkhidmatan kami membolehkan anda berkongsi maklumat dengan orang lain. Ingat bahawa apabila anda berkongsi maklumat secara terbuka,   mungkin boleh diindeks oleh enjin carian. Perkhidmatan kami memberi anda pilihan yang berbeza untuk berkongsi dan mengalih keluar kandungan anda.

Maklumat Kanak-kanak. Perkhidmatan tidak ditujukan kepada atau dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur. Selaras dengan undang-undang, kami tidak akan sengaja mengumpul sebarang Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jika anda berpendapat bahawa kami telah mengumpul Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur, sila hubungi kami.

Sehubungan dengan beberapa Program Perusahaan, pemegang pelan dewasa boleh memasukkan atau meminta maklumat tentang tanggungan bawah umur untuk dimasukkan ke dalam Perkhidmatan; Maklumat sedemikian boleh diproses oleh Sharecare seperti yang dibenarkan dan diarahkan oleh pemegang pelan dewasa dan/atau pelan kesihatan yang berkenaan. Data sedemikian dilindungi oleh undang-undang yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada HIPAA. Sharecare mengekalkan dasar untuk menghalang pendedahan tanpa keizinan maklumat sensitif antara pemegang pelan dengan tanggungan.

Bila Dasar Privasi Ini Terpakai

Dasar Privasi kami digunakan untuk semua Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sharecare Inc. dan ahli gabungannya, termasuk Perkhidmatan yang ditawarkan di laman lain tetapi tidak termasuk Perkhidmatan yang mempunyai dasar privasi berasingan yang tidak menggabungkan Dasar Privasi ini, dan Perkhidmatan yang mungkin anda terima sebagai hasilnya penyertaan anda dalam Program Perusahaan yang secara nyata menggantikan Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami tidak terpakai kepada Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat atau individu lain, termasuk produk atau laman yang mungkin dipaparkan kepada anda dalam hasil carian, laman yang mungkin termasuk Perkhidmatan Sharecare, atau laman lain yang dipautkan daripada Perkhidmatan kami. Dasar Privasi kami tidak meliputi amalan maklumat syarikat dan organisasi lain yang mengiklankan Perkhidmatan kami, dan yang mungkin menggunakan kuki, tag piksel dan teknologi lain untuk menyiarkan dan menawarkan iklan yang berkaitan.

Pematuhan dan Kerjasama dengan Pihak Berkuasa Kawal Selia

Kami sentiasa menyemak pematuhan kami terhadap Dasar Privasi kami. Apabila kami menerima aduan bertulis rasmi, kami akan menghubungi orang yang membuat aduan untuk membuat susulan. Kami bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia yang sesuai, termasuk pihak berkuasa perlindungan data tempatan, untuk menyelesaikan sebarang aduan tentang pemindahan Maklumat Peribadi yang tidak dapat kami selesaikan dengan pengguna kami secara langsung.

Hak Privasi California

Penduduk Negeri California mungkin mempunyai hak tambahan seperti yang dinyatakan dalam kami Notis Privasi untuk Penduduk California. Untuk menarik diri daripada sebarang potensi penjualan Maklumat Peribadi anda, klik di sini: DILARANG MENJUAL ATAU BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI SAYA.

Bidang Kuasa Lain

Anda boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan kami jika anda tinggal di luar A.S. Kami mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan berdasarkan lokasi geografi yang anda pilih semasa pendaftaran anda. Bidang kuasa lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), memberikan hak tertentu berkenaan Maklumat Peribadi. Tiada apa-apa dalam Dasar Privasi ini mengehadkan atau cuba mengehadkan hak anda di bawah undang-undang yang berkenaan, termasuk keupayaan anda, bergantung pada negara tempat tinggal anda, untuk memfailkan aduan dengan Pihak Berkuasa Perlindungan Data tempatan anda.

Adalah perlu bagi kami untuk melaksanakan kewajipan kami mengikut mana-mana kontrak atau penglibatan yang mungkin kami ada dengan anda. Adalah untuk kepentingan sah kami atau kepentingan sah pihak ketiga untuk menggunakan Maklumat Peribadi dengan cara sedemikian untuk memastikan kami menyediakan Perkhidmatan dengan cara terbaik yang kami boleh.

Sharecare terletak di Amerika Syarikat. Apabila anda menyerahkan Maklumat Peribadi kepada kami, atau apabila orang lain memberikan Maklumat Peribadi kepada kami, kami akan menerimanya dan memprosesnya di Amerika Syarikat.

Seperti yang diperincikan di atas, kami kadangkala memberikan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perkhidmatan. Jika kami memindahkan Maklumat Peribadi yang diterima daripada EEA kepada pihak ketiga, akses, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi pihak ketiga juga perlu mematuhi Lampiran Tambahan Pemprosesan Data, termasuk tetapi tidak terhad kepada Klausa Kontrak Standard yang terkandung di dalamnya.

Tanpa mengehadkan sebarang hak lain yang terkandung dalam Dasar Privasi ini, hak privasi di bawah undang-undang Perlindungan Data Eropah, yang mungkin dilaksanakan oleh semua pengguna, termasuk:

 • Ketelusan dan hak untuk mendapatkan maklumat. Melalui dasar ini kami menerangkan cara kami menggunakan dan berkongsi Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai pertanyaan atau memerlukan maklumat tambahan, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa.
 • Hak akses, sekatan pemprosesan, pemadaman. Lihat bahagian di atas Dasar Privasi ini yang berurusan dengan hak tersebut.
 • Hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Lihat bahagian di atas Dasar Privasi ini yang berurusan dengan hak tersebut.
 • Hak untuk membantah pada bila-bila masa. Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk menerima bahan pemasaran atau promosi daripada kami dengan sama ada mengikut arahan menarik diri dalam e-mel komersial atau dengan menghubungi kami, serta hak untuk membantah sebarang pemprosesan Maklumat Peribadi anda berdasarkan pada situasi khusus anda.
 • Hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk mudah alih data peribadi anda sendiri dengan menghubungi kami.
 • Hak untuk tidak tertakluk pada keputusan automatik, termasuk pemprofilan. Kami tidak membuat keputusan automatik menggunakan data peribadi anda yang mungkin memberi kesan negatif kepada anda.
 • Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan Data Peribadi yang kompeten, jika anda percaya bahawa pemprosesan Maklumat Peribadi anda tidak mematuhi keperluan undang-undang.

Jika anda menetap atau sebaliknya mendapati diri anda di luar A.S., kami komited untuk memudahkan pelaksanaan hak anda yang diberikan oleh undang-undang Perlindungan Data Eropah dan/atau undang-undang negara anda.  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan tentang pengendalian kami terhadap Maklumat Peribadi anda atau tentang amalan privasi kami secara amnya, sila hubungi kami (termasuk Pegawai Perlindungan Data kami) di: privacy@sharecare.com. Kami akan menjawab pertanyaan anda dengan segera.

Wakil EEA kami ialah Sharecare Digital Health International Limited, 88 Harcourt Street, Dublin 2 D02 DK18.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Dasar Privasi kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Dasar Privasi ini tidak bertujuan untuk dan tidak mewujudkan sebarang kontrak atau hak undang-undang lain dalam atau bagi pihak mana-mana pihak. Jika kami menukar Dasar Privasi ini, kami akan menyiarkan sebarang perubahan dasar privasi pada halaman ini dan, jika perubahan itu penting, kami akan memberikan notis yang lebih ketara dengan menghantar e-mel kepada anda dan/atau menyiarkan notis dalam Perkhidmatan. Sharecare berhak untuk mengubah suai Polisi Privasi ini pada bila-bila masa, oleh hal yang demikian sila semak dengan kerap. Terakhir diubah suai: 1 Januari 2023